Poznaj strzykawki Arthrex ACP

Terapie w wykorzystaniem autologicznych produktów stają się coraz popularniejsze. Lecznicze działanie osocza wynika z obecności czynników wzrostu uwalnianych przez trombocyty. System podwójnej strzykawki Arthrex ACP służy do sterylnej separacji cieczy niejednorodnych. Produkt pozwala na pobranie krwi od pacjenta za pomocą powszechnie dostępnej kaniuli z łącznikiem Luer Lock.

Właściwości zastosowania Arthrex ACP

Produkt Arthrex ACP to:

  • Unikalny system „dwa z jednym” do przygotowania autologicznego koncentratu osocza,
  • Krótki czas aplikacji (przygotowanie i podanie ACP pacjentowi trwa zaledwie kilka minut),
  • Zamknięty i sterylny system do użytku w gabinetach lekarskich lub na bloku operacyjnym,
  • Łatwe i bezpieczne zastosowanie.

Wskazania do zastosowania

W badaniach wykazano, że krwinki białe nie ulegają koncentracji w ACP. Nadsącz nie powinien zawierać krwinek czerwonych. W warunkach in vitro potwierdzono istotne nasilenie proliferacji komórek mięśni, ścięgien i kości.

Badania potwierdziły skuteczność terapii ACP w następujących wskazaniach:

  • Łagodna i umiarkowana postać choroby zwyrodnieniowej stawów (stopień I – III),
  • Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
  • Zapalenie powięzi podeszwy stopy,
  • Tendinopatia więzadła właściwego rzepki.

Mechanizm działania

Osocze krwi przetworzone za pomocą opisanej metody z systemem podwójnej strzykawki Arthrex ACP zawiera płytki krwi w dwu-, a nawet trzykrotnie większym stężeniu. Płytki krwi zostają aktywowane poza krwiobiegiem i uwalniają białka, takie jak czynniki wzrostu. Dowiedziono, że czynniki wzrostu odgrywają istotną rolę w procesie leczenia różnych typów tkanek i wykazują działanie synergistyczne.

Więcej postów

Treści dla profesjonalistów medycznych

Po rozwinięciu z menu głównego zakładki „dla profesjonalisty” znajdziesz treści (w tym reklamy wyrobów medycznych) dedykowane wyłącznie osobom wykonującym zawód medyczny lub prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. Jeśli należysz do tej grupy osób, wybierz „potwierdź” i przejdź do tych treści.

Scroll to Top